Love and art

Kärlek gör sig, ärligt talat, bäst omgestaltad till musik och sång.
Verkligheten är lättare att förstå i litteraturen, tagen på pulsen.
När en älskare säger jag ska sitta vid din sida när du skriver, då
vet man att nu är dags för Virginia Wolf att kliva upp på scenen.
Kärlekspartners och politiker gör sig bäst på armlängds avstånd.
Kärlek och konsten vilar i vågskålar av beroende och oberoende.

Love is, honestly, best transfigured into music and song.
Reality is easier to grasp in literature, checking its pulse.
When a lover says “I will sit by your side when you write”
know it’s time for Virginia Wolf to take the stage: Lovers
and politicians are best kept to the arm’s length principle.
Love and art balanced by dependency and independency.

 

rose, whiterose, white

This entry was posted in about writing, artistry, creativity, life and love, poem in English and Swedish, Poem in Swedish, poem in Swedish and English, poems, Poetry, with or without you, writing and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.