Försvinnande kvinna / Vanishing woman


Vanishing woman
Part 1
That late night was now approaching, then when
I intended to vanish from you without a trace and
wipe you out of my life forever. But late came late
all my feet colder. The next morning continued our
foolish and misplaced relationship to nag the same.
Part 2
I tried to talk to you all the short time we got, but your
understanding is either limited or you are simply callous
and arrogant. Whatever, I’m done with you.
Part 3
In silent morning light, fairies still dances with fading veils
of a vanishing love: a dream that never became fulfilled. But
as a dream it is still real. I am outdated, but still not guarded
against love in an obscure future which may be; in my favor.
Part 4
I was the creature you once craved for and
then chased away by your presumptions.
I’m the vanishing woman.
(in Swedish below)
Försvinnande kvinna
Del 1
Nu närmade sig den sena natt, då när
jag ämnade försvinna spårlöst från dig
och utplåna dig för alltid ur mitt liv, men
sent kom sent alla mina fötter kallare och
nästa morgon fortsatte vår dåraktiga och
avsigkomna relation att gnata samma igen.
Del 2
Jag försökte all vår korta tid att tala med dig, men din
insikt är antingen begränsad eller så är du helt enkelt
skamlöst arrogant. Vilket som, jag är färdig med dig.
Del 3
I stilla morgonljus dansar ännu älvor i svinnande slöjor
av en bleknande kärlek: en dröm som aldrig blev sann,
men som dröm ändå är verklig. Jag är till åren kommen,
men jag går inte säker från att förälska mig i den ännu
dunkla framtid som måhända återstår mig, allt tillgodo.
Del 4
Jag var väsendet som du trånade efter, bortjagad
av dina drygheter. Jag är den försvinnande kvinnan.

This entry was posted in changes, dreaming, heartache, leaving, life and love, loss, lost, love poem, obstacles, old age, poem in English and Swedish, poems by vonnely, Poetry, rebellious lovers, short story, talking, with or without you and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.