Wisdom Wells

 

 

 

 

 

 

 

(translated from Swedish)

When summer so sleeps its last rest, the fall
flames as fire yet chilly. Then the young hero
comes to the Nordic regions to find his Crone,
she the wise woman! All to cool his hot blood.
May he then not be lost when he finds her and
quenches his thirst in her deep wells! And she
in turn, not be enchanted by young manliness!

Yet, summer still prevails. Still lures glittering
lakes in sunny days to laughs and joy. Still elves
dances in mystical and mythical light in Nordic
summer nights. Lonely sleeping safely behind…

windows opened to the night. And a wind whispers
in blowing lace curtains, tells everything is possible.
Still scholars preaches Future as an ended project,
travels there and all dreams are canceled. Reversed
Lake Lethe gives us the water to live here and now.

“What am I for you,” he asked and she thought, ”Not
more than a fly in the summer night when you try to
sleep in peace! ” The old is not as needy as he thinks!

 

 

 

 

När sommar’n så somnar in och hösten
flammar upp i eld fastän kylig, kommer
den unge hjälten till nordliga trakter att
finna sin kärling: hon den visa kvinnan!
Allt för att svalka sitt heta blod! Må han
ej gå förlorad när han henne finner och
stillar sin törst i hennes djupa brunnar!
Och hon igen, ej dåras av ung mandom!

Men ännu råder sommartid, ännu lockar
glittrande sjöar i sol till skratt och glädje.
Ännu dansar älvor i mytiska och mystiska
ljusa nordiska nätter. Ensam sover trygg –

bakom fönster öppnade mot natten, där
vinden viskande i fladdrande tyllgardiner
förtäljer att allt är möjligt, fastän de lärde
predikar Framtiden som avslutat projekt:
resor dit och drömmar inställda. Konträr
Lake Lethe ger vattnet att leva här och nu!

”Vad är jag för dig” frågade han och hon
tänkte ”Inget mer än en irriterande fluga
i sommarnatten när man vill sova ifred!”
Den gamla är inte så ömklig som han tror!

This entry was posted in aging, alienation, armed loneliness, Attraction, authenticity, create life, desirers, dreaming, loneliness, longing, maturity, morality, poem in English and Swedish, poem in Swedish translated to English, poems, poems by vonnely, Poetry, reality, rebellious lovers, relationships, repression and borders, seasons, secret love, sexuality, summertime and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.