Greta and the environmental concerns (Greta och miljön)

Greta Thunberg

The Swedish school girl Greta Thunberg outside the Swedish Parliament House, striking every Friday for the Climate

It annoys me this false devoted heightening of this girl in media here in Sweden and abroad. She did not start her school strike for the environment to be praised by media and or by celebrities, minor politicians or a silly old pope. Nor did she do it to receive awards and become a celebrity herself. She did it to draw attention to the immediate necessity to stop the climate degradation in order to save our earth and the future of the children. This to be done now! But the societies in the form of media, politicians and various celebrities chooses to kill her mission by raising her as a person and a role model. Note, she is not important to herself, but the environment is overall important to her! And yet the environment is as bad as before. Despite the media circuses around her.

All while people with the power abuse it to deny reality and enlighten themselves in media shaking hands with dictators and photograph themselves with murderers. Everything for greed.

We live in an age of narcissists, but Greta Thunholm is one of the few exceptions, she is a girl with a vocation beyond her own comfort zone. She want a change. She wants concrete actions, not talks.

Det irriterar mig detta upphaussande av denna flicka som person i media här i Sverige och utomlands. Hon startade inte sin skolstrejk för miljön för att bli hyllad av media och kända personer av olika dignitet, inte heller för att få utmärkelser eller för att själv bli en kändis. Hon gjorde det för att uppmärksamma att vi måste få ett slut på klimatförstörelsen och rädda vår jord och barnens framtid. Och detta här och nu! Men samhället i form av media, politiker och diverse celebriteter väljer att försöka döda hennes mission genom att upphöja henne som individ och som förebild. Och miljön är lika dålig som förut. Trots den mediala cirkusens fokus på henne.

Allt medan människor med makt missbrukar den till att förneka verkligheten och flinar upp sig för medias fotografer, skakande hand med diktatorer och fotograferande sig med mördare. Allt för girigheten.

Vi lever i ett tidevarv av narcissister, men Greta Thunholm är en de fås undantag, hon är en flicka kall bortom den egna bekvämligheten. Hon kräver förändring. Hon kräver konkreta handlingar och slutpratat!

Advertisements
This entry was posted in courage, create life, hope, living in the world, nature, opportunities, paradigms, poems by vonnely, politics, reading newspapers, reality, rebellious lovers, Short prose, Sweden view and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.