I januari återvänder ljuset (January light)

I januari återvänder ljuset till landet
och hjärtan öppnar sina dunkla kamrar
och vädrar ut vinterns mörkertider och
jag – ja, jag tänker ju fortfarande på dig,
men undrar om jag lurar mig själv med
detta ihärdiga tänk och om det verkligen
finns några “om” och om det i så fall ska
ljusna också för oss, någonsin. Ja, januari
är liksom en massa nyväckta “om” och en
slags snövit andlöshet för det kommande:
Januari är ett annat ord för ”hopp”.

 

In January, the light returns to my country
and hearts open their shadowy chambers and
airs winter’s dark time – and me? Well, I’m still
thinking about you but wonder if I fool myself
with this and if there really are any “ifs” and if
so: will light be for us, ever? Yes, January back
is like revived “ifs” and snow-white breathtaking
expectations. January is another word for “hope”.

 

This entry was posted in changes, dreamers, hope, light, opportunities, Poem in Swedish, poem in Swedish and English, poem in Swedish translated to English, poems, poems by vonnely, Poetry, Winter heart and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.