Love-potion mystery

 

 

 

 

 

Aubrey Beardsley (1872 –1898)

 

 

On the other side of the globe, a man walks
on a street late in night heading home to sleep
and while he walks he thinks of the one he loves
and the thought makes him smile and far away
in a dark room his beloved smiles back. It all
for what we don’t know but trust and need;
the mystery of love which science can’t explain!

But I’m bored of my constant nagging about love
and longing and missing! What about a modest
life with simply tea and sympathy? “But I can’t
forget about you!” he said. “Not even for a nice
cup of Moroccan mint tea!” “Okay then!” I said.

 

 

På andra sidan jordklotet går en man
på en gata sent i natten, hemåt för att sova
och medan han vandrar, tänker han på den
som han älskar och tanken får honom att le
och långt borta i ett mörkt rum ler hans
älskade tillbaka. Detta allt, för vad vi inte vet
men litar på och behöver; kärlekens mysterium
som vetenskapen ännu inte har kunnat förklara.

Men jag är uttråkad på min ständiga tjat om
kärlek och längtan och saknad! Vad sägs om
ett anspråkslöst liv med bara vanligt te och
sympati? “Men jag kan aldrig glömma dig!”
sa han. “Inte ens för en kopp marockanskt
mintte!” “Okej då!” sa jag.

 

 

 

This entry was posted in Attraction, dreamers, love poem, love story, poems, poems by vonnely, Poetry, romance, sexuality and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.