Out of silence comes the music

 

Out of silence comes the music, rises from its
longing to itself. But there are silences between
people that make love die of lack of nutrition.

This, my being now, that what is related to you,
can’t be described with the word “missing”. It’s
more like a “nothingness” from your idle hand.
It’s the gift from a thoughtless lover, honored
by none. As it’s roughly done.

A constant refusal to problematize life’s issues
becomes a way of life and a way of oppression
of the other. Is it your choice or an is it your
incapacity? Too often I’ve come to that wall
in front of the other and to this confusion!

The self-centered man’s persistent insensitivity for
the beloved needs and feelings!  At worst, it creates
bitterness that goes inwards or rage going outwards.
Like Medea’s anger: “I will meet you with fire and
fury the world has never seen”.

But you got to hold the mad dogs in a doghouse and
put a leash your demons – to be free.

There’s always another horizon – another passion – to
detect, even if so seen within the frame of a window!
But it’s another window! You dance away on your own
rebellious feet.

(So you have missed me you tell me now, when you
finally show up – and you are who, you said?)

Dying Swan, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

 

 

 

 

 

 

Ut ur tystnad kommer musiken, den uppstår av längtan till sig själv. Det finns dock tystnader och frånvaro mellan människor som får kärlek att dö av näringsbrist.

Detta som är mitt vara just nu, det som är relaterat till dig, kan inte beskrivas med ordet “saknad”. Det är mer som ett “ingentinghet”. Det är den tanklöse älskarens skänk och dylika skänker besjunges aldrig av någon, det låter sig liksom inte göras.

En konstant vägran att problematisera tillvaron blir en livshållning och ett sätt att förtrycka omgivningen. Är det ditt val, eller din oförmåga? Alltför ofta kommer jag fram till den muren mellan mig och den andre.

Den självupptagna människans ständiga stumhet inför den älskade! I värsta fall skapar den bitterhet som går inåt eller raseri som går utåt.

Som Medeas vrede: ”jag ska möta dig med rasande eld och förstörelse som världen aldrig förr har skådat”.

Man måste hålla de som är negativa utanför ens privata sfär och sätta koppel på sina inre demoner – för att vara fri.

Det finns alltid en annan horisont – en annan passion – att upptäcka. Om så sedd inom ramen för ett fönster! Det är dock ett annat fönster! Man kan dansa iväg på sina egna rebelliska fötter!

(Så du har saknat mig, säger du nu när du slutligen dyker upp – och du är “vem”, sa du?)

 

 

 

I recently watched on Swedish TV the documentary film “Rebels on Pointe” about “Les Ballets Trockadero de Monte Carlo” and became thrilled by those lovely dancers, thereof the illustrations to this writing. And I want to thank Donald Trump for the quote “we will meet them with fire and fury the world has never seen”. He’s a passioned poet! This time I have written in Swedish and translated to English – normally it’s the other way around.

Advertisements
This entry was posted in create life, dancing feet, inspiring movies, love poem, love story, morality, poem in English and Swedish, poem in Swedish and English, poem in Swedish translated to English, poems, poems by vonnely, Poetry, rebellious lovers, relationships, repression and borders, walls and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s