The beggar’s bowl

(Commenting on the drums in the current Swedish politics)

Spacetec-Pocket-Pink
We are all people
but some of us are a little less
We all have equal value, but some of us
are only of little less value
We are all here EU citizens
but some of us are a little less
because if THEM on the street has a right to life as we have,
we cannot continue to have a right to a life as we have now
Can we?

We can only take responsibility for our own and
therefore, we suggest children born of beggars
should not have the legal right and the obligation to
go to school like all other children in this equal country,
where we all are equal, but they only are a little less equal
They bring poverty to come and stay here and we cannot
allow poverty to be spread out within our borders
Can we? No, we cannot, it’s simply common sense

How uncomfortable it suddenly became to be comfortable,
how difficult to suddenly grab
I’m so much better than the one, who
sit on the street in wet and cold with a beggar’s bowl
Sorry, gentlemen and ladies who rules this country on my behalf –
I do not understand it!

hcandersen_1450

Vi är alla människor
men somliga av oss är det lite mindre
Vi har alla lika värde, men somliga av oss
är bara lite mindre värde
Vi är alla här EU medborgare
men somliga av oss är det lite mindre
för om DOM på gatan har rätt till liv som VI har
kan vi ju inte fortsätta ha rätt till liv som vi har nu
Kan vi?

Vi kan bara ta ansvar för våra egna och
därför föreslår VI att de barn som är födda av tiggare
inte ska ha den lagliga rätten och skyldigheten att
gå i skola som alla andra barn i det här jämlika landet
där ALLA är lika mycket värda, DOM är helt enkelt bara
lite mindre jämlika än vad vi är och
de tar fattigdomen med sig hit och vi kan
inte låta fattigdomen breda ut sig inom våra gränser.
Kan vi? Nej, det kan vi inte, det är bara sunt förnuft!

Hur obekvämt blev det inte plötsligt att ha det bekvämt
Hur svårt att plötsligt greppa att JAG är så mycket bättre än den
som sitter på gatan i blötan och kylan med en tiggarmugg

Jag beklagar, herrar och damer som styr detta land för mig –
jag förstår det inte!

a_hand_writing1

Advertisements
This entry was posted in living in the world, poem in English and Swedish, poem in Swedish and English, poems by vonnely, Poetry and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.