You are able to hurt me

You are able to hurt me and
you do it now – yes, and you
do for no reason, what I know.
You say you believe in Paradise
and you believe in Hell. It’s your
way, I leave your direction to you.
And I walk my road.

But still, aged and experienced,
I stand before you like a child and
you are able to hurt me, yes…

It’s the spell of the opposite that
works on humans and then, when
your inner twin screams for its equal
in the other, you becomes confused
and you staggers! But it’s just life!

friendship-betrayal nnin Swedish below

 

 

 

Du har möjlighet att såra mig
och det är vad du gör nu, ja –
av ingen orsak alls, vad jag vet
Du tror på Himmelriket och du
tror på Helvetet och det är din
väg, jag överlåter det på dig
Och jag går min egen väg

Även nu som åldrad och erfaren,
står jag framför dig som ett barn.
Och du kan såra mig, ja!

Det är förtrollningen i det motsatta
som verkar på människan och sedan –
när den inre tvillingen skriker efter sin
like i den andre, blir man förvirrad och
vacklar! Oh, men det är bara livet!

röd ros törnkivst

a_hand_writing1

Advertisements
This entry was posted in living in the world, poem by vonnely, poem in English and Swedish, poem in Swedish translated to English, Poetry and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s