Homeless voices

In English below

Hemlösa röster

Himlen över huvet
Hjärtat punkterat
Fötterna i dyngan
Gitarr men utan strängar
Tre haltande hästar på väg

Vad vill du?

Din kunskap om världen är stor,
men din svartsyn är större än den
fan själv har;

Och mina hemlösa händer och
våra övergivna röster: min kära –
vi har verkligen tappat bort oss
själva och varandra!

Ibland tappar man besinningen
och bara ropar högt:

Men vad handlar det om?!

Jag vet inte! Men den återvänder
alltid till mig, den insikten om att
livet ändå är fullt möjligt – på sitt
eget ofullkomliga sätt:

och det är okay som det är, faktiskt

Så tag dig tid att ge dig själv av all
denkärlek och det deltagande du så
obarmhärtigt ser att världen saknar.

Vi är ju en och densamma: du
är min värld – och jag är din!

Äg barmhärtighet!

 

 

Heaven over heads
Hearts puntured
Feet in dirt
Guitar but with no strings
Limping horses on the road

What do you want?

Your knowledge of the world is
heavy and  your view is dark
like  hell itself

And my helpless hands! And your
homeless voice! Oh my dear ones:

we have surely lost ourselves,
and each other –

and sometimes you just lose it
and cry out loud:

What is it all about!

I don’t know! But it always comes
back to me, the insight;  life is still
possible inits own imperfect way:

and it is okay as it is, really!

So take your time and give yourself
some  of that love and compassion
you so merciless see the world lack.

We are the same – you are my world,
and I am yours.

Have mercy!

 

 

Advertisements
This entry was posted in create life, living in the world, poem by vonnely, poem in English and Swedish, Poem in Swedish, poem in Swedish and English, Poetry and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s