G. Ekelöf, Song to numb pain

Gunnar-ekelofGunnar Ekelöf 1907 – 1968
Swedish writer, poet and
translator.  He was o
ne of
the most significant, loved

and well-known poets in
Swedish
literature.

 

——-
Go to the shore, mumbling in the wind,
Go to the stones on the shore with your anxiety.
Look, there is the sea, here’s land:
Reality! You can touch it with your hand.
Lift a stone from world’s heavy heart,
Weigh it in your hand and let it fall.
Lift a stone and throw it in the water,
Let a lifeless memory sink into oblivion…
See now that the shore was a rosary, the trees prayers
Pray for greenery, life and joy, stone by stone:
In your mouth songs will grow, stronger than the wind,
And your soul shall bear emotions deeper than happiness.
You shall calm the storms in world’s heart,
You shall braid the lightning into simple wreaths
And when all the stones weight and death are atoned
You shall go freed to your enriched tranquillity.
——-
SÅNG FÖR  ATT DÖVA SMÄRTAN

Gå till stranden, mumlande i vinden,
Gå till strandens stenar med din ångest.
Ser du, där är havet, här är land:
Verkligheten! Du kan röra den med handen.
Lyft en sten från världens tunga hjärta,
Väg den i din hand och låt den falla.
Lyft en sten och kasta den i vattnet,
Låt ett livlöst minne sjunka ner i glömska…
Ser du nu att stranden var ett radband, träden böner
Be om grönska, liv och glädje, sten för sten:
I din mun skall sånger växa, starkare än vinden,
Och din själ skall bära känslor, djupare an lyckan.
Du skall stilla stormarna i världens hjärta,
Du skall fläta blixtarna till enkla kransar
Och när alla stenars tyngd och död är sonad

cropped-884-stenar-trimmad

Advertisements
This entry was posted in Poetry, Swedish poem to English and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s